Metody zwalczania szkodników drewna

Dezynsekcja wyrobionego drewna, czyli zwalczanie owadów w tym materiale, wymaga głębokiej penetracji czynnika owadobójczego, gdyż drewno stanowi osłonę dla ukrytych w nim szkodników. Dlatego stosowane w tym przypadku metody odbiegają od metod przyjętych do zwalczania owadów będących w budynkach szkodnikami innych materiałów czy produktów spożywczych oraz szkodników na polach, w lasach i sadach.

Metody zwalczania szkodników drewna w budynkach dzielimy na:

  • metody chemiczne, z użyciem odpowiednich gazów
  • metody fizyczne, uzyskanie wysokiej temperatury (norma ISPM 15), zastosowanie mikrofal
  • metody biologiczne, w naszej strefie klimatycznej praktycznie nie stosowane

Metody zwalczania owadów w drewnie w praktyce

Chemiczne zwalczanie owadów za pomocą toksycznych gazów

Zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków. Chcąc zapewnić zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostawaniem się gazu z budynku w czasie dezynsekcji, obiekty są uszczelniane. Środki gazowe używane do dezynsekcji drewna są 100% skuteczne w dodatnich temperaturach. Gazowanie budynków może być wykonywane jedynie przez wyspecjalizowane firmy mające odpowiednie uprawnienia, gdyż wymaga to umiejętności kwalifikowania obiektu, doboru środka (z uwzględnieniem możliwości reagowania gazów z niektórymi materiałami, palności, a nawet wybuchowości niektórych gazów), konieczności określenia ilości i czasu działania środka oraz odpowiedniego postępowania przygotowawczego i kończącego.

Zwalczanie owadów metodą termiczną – mikrofalowy system SAURUS

Ksylofagiczne owady giną wewnątrz drewna w temperaturze z przedziału 55 – 56 stopni Celsjusza (norma ISPM 15). Urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne, pobudza do drgań cząsteczki wody znajdujące się w drewnie. Tarcie powodowane ruchem cząsteczek transferuje energię elektryczną w ciepło w całym przekroju drewna. Działanie metody mikrofalowej polega na ogrzewaniu masy drewna, prowadząc do śmierci szkodnika wskutek temperatury. Niezależnie od czynników zewnętrznych (temperatury, wilgotności, obecności ludzi i zwierząt) nowa ekologiczna technologia (od 2011 roku w Polsce) daje możliwość walki z uciążliwymi również w zimie larwami szkodników drewna, bez konieczności opuszczania mieszkania. Szczegóły dotyczące działania systemu SAURUS na stronie: www.saurus.com.pl.

Metoda zintegrowana: dezynsekcja chemiczna i dezynsekcja termiczna SAURUS

Zintegrowana metoda zwalczania szkodników drewna polega na połączeniu dwóch metod – dezynsekcji chemicznej oraz metody SAURUS. Daje to bardzo dużą skuteczność w likwidacji szkodników.

Zwalczanie ksylofagów ze względu na szczególną specyfikę żerowiska jest bardzo trudne i powinno być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy DDD, mające odpowiednie uprawnienia, umiejętności kwalifikowania obiektu, doboru środka, konieczności określenia ilości i czasu działania środka oraz odpowiedniego postępowania przygotowawczego i kończącego.

Drewno dostarcza szkodnikom pokarmu i jest dla nich doskonałą kryjówką, niejednokrotnie 100% skuteczność zwalczania uwarunkowana jest agregowaniem metod chemicznych i fizycznych (termicznych).